A vér átömlése poharakba magas vérnyomás miatt, Much more than documents.


Érdekes ismerősre tettem szert a nyáron. Hogy ez az írás megszületett, neki is köszönhetem.

a vér átömlése poharakba magas vérnyomás miatt

Nem vagyok valami jó úszó, tüdőm, szívem s végtagjaim hatvanöt esztendős korukban amúgy sem alkalmasak kiemelkedő, de még csak átlagos teljesítményekre sem.

Ezért úszás közben olykor félórákat is pihengetek hátamra fordulva, mozdulatlanul elfeküdve a vízen. Persze ehhez viszonylag nyugodt vízfelület szükséges, mert már közepes hullámzásban is óhatatlanul orron-szájon a vér átömlése poharakba magas vérnyomás miatt az embert egy-egy rábukó hullámocska.

a vér átömlése poharakba magas vérnyomás miatt

Szóval éppen a felit leírt módon hevertem, amikor egyszer csak csapkodó zajra lettem figyelmes. Tőlem alig 30 méterre egy csapzott fürtű, ősz koponyát és levegőben malmozó karokat pillantottam meg a víz felszínén.

a vér átömlése poharakba magas vérnyomás miatt

De ne fogjon meg, mert ha akadályoz az úszásban, mind a ketten a víz alá kerülünk! Hátulról megközelítettem, s gyors mozdulattal álla alá dugtam bal alkaromat. Ne féljen, percek alatt elérjük a sekély vizet, ahol le tudunk már állni.

Háton úszva, erős lábtempókkal s jobb karommal hajtva magam, megindultam vele a part felé. Ernyedten nyúlt el a vízben, csak görcsös köhögése közben rántott egyet-egyet rajtam. Nagydarab ember volt, s hátra-hátratekingetve láttam, hogy a part bizony igen lassan közeledik csak felénk.

a vér átömlése poharakba magas vérnyomás miatt

Az izgalom, no meg az erőlködés következtében kezdett fogyni az erőm, olykor vizet is nyeltem. Közben irigykedve néztem sűrű fejebúbját.

Ha a hajszálai felét átadná tar koponyámnak, még mindkettőnknek tisztes frizurája lenne. Elég fiatalos hajviselete lehet. Ugyan mennyi idős? Egy tátogó szájú, kiguvadt szemű ábrázatból- nem lehet korra következtetni. Vajon ha nem vagyok a közelében, belefulladt volna a tóba? Lehet, hogy én a vér átömlése poharakba magas vérnyomás miatt egy életmentő hős vagyok?

revai13_3.pdf

Önkéntelenül elmosolyodtam. Az ollózást abbahagyva gyorsan letapostam a mélybe, a feneket még lábujjam hegye se érintette. Nehezen közeledik a part! Az ember nyögött, még a fogát is csikorgatta. Nem lehet angol, hiszen tisztán kiejtett magyar szóval kért segítséget. Most jutott eszembe, úgy mondta: segítsen, kérem.

Fenemód jól nevelt lehet!

a vér átömlése poharakba magas vérnyomás miatt

Száz ember közül kilencvenkilenc ilyenkor csak annyit nyög, hogy segítsééég! Lehet, hogy idegenbe szakadt hazánkfia?

Nem valószínű. Azok Füreden, a déli part előkelő strandjain feszítenek, és nem Akarattyán tapicskolnak a koszban.

No végre! Feneket ért a lábam! Éppen ideje! Legszívesebben leültem volna, de állva is a kulcscsontomig ért még a víz. Ahogy elnéztem, valóban nagy darab ember volt, valószínűleg a centit is meghaladta.

Nem látszott hájasnak, de sűrű alkotmány volt, az biztos. Elgyötört arcán a megmenekülés örömének semmi jele nem mutatkozott. Két karjával a vízben tapogatott, valószínűleg begörcsölt futószerkezetét dömöckölte. Tetszett, hogy nem borult a nyakamba - amivel aztán furcsa helyzetbe hozott volna a szó szoros értelmében - s hogy nem nevezett élete megmentőjének.

A kezét kiemelte a vízből, de nem nyújtotta felém. Nem segítene ki a partra? Támaszkodjon csak nyugodtan rám. Én meg azt hittem, menten térdig süppedek az iszapba. Kis idő múlva kedvem lett volna megkérni, hogy vegyen ölbe. Valahogy azért elhősködtem a partig.

Ott aztán sietve elnyúltam a gazban, s lehunyt szemmel figyeltem, hogy remegnek az inaim.

Hegedűs Hubert - Hajók, vizek, tengerészek

Régen nem éreztem magam ilyen elcsigázottnak; az ismeretlen akár azon nyomban eltűnhetett volna az életemből. De nem tűnt el. Letelepedett a közelemben, magas vérnyomás szinkop fájó végtagját ütögette. Segíteni kéne rajta, a lábfejét feszítgetni, masszírozni, vagy mit tudom én.

a vér átömlése poharakba magas vérnyomás miatt

Még a szememet sem nyitom ki! Hiszen a kisujjamat sem tudom megmozdítani!